top of page
Logo_ThaiNguyen.jpg

มหาวิทยาลัยไทยเหวียน

มหาวิทยาลัยไทยเหวียน

Tan Thinh Ward, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, เวียดนาม

Huong_Picture.png

ชื่อผู้ติดต่อ: Dang Thi Thanh Huong, Ph.D

อีเมล: huongdtt@tnu.edu.vn

ติดต่อ

เว็บไซต์
bottom of page