top of page

đổi mới
xây dựng năng lực bằng cách tham gia và
đào tạo giáo viên phù hợp cho
học viện,
xã hội và 
doanh nghiệp

Abwärtspfeil

VỀ DỰ ÁN

Dự án INCREASE nhằm mục đích hiện đại hóa bền vững và cập nhật năng lực đào tạo sư phạm và giáo khoa của giáo viên và giảng viên ở Thái Lan và Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên đề cụ thể.

Liên minh dự án nhằm mục đích đào tạo giáo viên học thuật và giảng viên phi học thuật được đào tạo sư phạm đầy đủ ở các cấp độ khác nhau để chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên cho thị trường việc làm với tư cách là nhân viên học thuật tương lai trong các lĩnh vực liên quan đến khách sạn.

Dự án dựa trên nhu cầu ngày càng tăng đối với các nhóm chuyên môn khác nhau trong các lĩnh vực chuyên đề được nêu bật và mong muốn cung cấp cho nhân viên công ty phi học thuật hiện tại và tương lai chương trình đào tạo theo nhu cầu được tối ưu hóa về mặt giáo khoa.

Download_edited.jpg
SERVICES

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Đây là Nhóm quốc tế của chúng tôi trong dự án CBHE có tên là INCREASE. 

Đại diện bởi các thành viên của hợp tác của chúng tôi partners đến từ Áo, Ba Lan, Thái Lan và Việt Nam.

Increase 4.JPG
ÜBER UNS

2020

2023

ĐÃ BẮT ĐẦU

CHO ĐẾN KHI

4

QUỐC GIA

2

LỤC ĐỊA

PROJECT

DỰ ÁN

IN.C.RE.ASE Mô tả dự án

Nâng cao kỹ năng của bất kỳ người nào thực hiện công tác giảng dạy và đào tạo, đồng thời trang bị cho họ các phương pháp và công cụ phù hợp là mục tiêu của nhóm dự án INCIEASE, giới thiệu các phương pháp CÓ SỰ THAM GIA và các phương pháp PHẢN ÁNH như “nghiên cứu họa tiết” cùng với các công cụ đào tạo kỹ thuật số hỗ trợ phù hợp.
TĂNG sẽ:
- Xây dựng và giới thiệu các khóa học mới về các phương pháp và công cụ có sự tham gia và phản ánh đổi mới hiện đang được trình bày ít cho giáo viên và người đào tạo như đào tạo trước khi phục vụ và tại chức và ở các cấp độ khác nhau và áp dụng chúng cho 2 ngành kinh tế được chọn (thực phẩm và khách sạn)
- Phát triển và thực hiện quy trình có sự tham gia để liên tục xác định và giải quyết các nhu cầu, nguồn lực và chiến lược cho các tổ chức và công ty giáo dục (phương pháp phòng thí nghiệm có sự tham gia) 
- Giới thiệu các giải pháp đào tạo kỹ thuật số sáng tạo
- Đóng khung tất cả các hoạt động trong một mạng lưới và cách tiếp cận bền vững (Inspire ga ra) để đảm bảo khả năng tái tạo và thích ứng dễ dàng với các lĩnh vực và nội dung khác để tối đa hóa tác động
 
Với điều này, dự án INCREASE nhằm mục đích hiện đại hóa và cập nhật bền vững năng lực đào tạo sư phạm và giáo khoa của giáo viên và giảng viên ở Thái Lan và Việt Nam trong các trường Đại học và Doanh nghiệp để tăng giá trị cho xã hội và Ngành.

ĐỐI TÁC

ÁO

AAU.png

LÃNH ĐẠO DỰ ÁN

sumo_technologies_logo-1.png
SEA-ABT.jpg
Ready4Europe.png

NƯỚC THÁI LAN

Logo_ChiangMaiRajabhat.jpg
Logo_Thespsatri.jpg
Logo_AEC.jpg
Zi Argus.png

VIỆT NAM

Logo_HCMopenUniversity.jpg
Logo_ThaiNguyen.jpg
Thai_Than.png

BA LAN

Logo_Kozminski.jpg
PARTNERS
KONTAKT

TIẾP XÚC

Địa điểm

Đại họcstraße 65-67,

9020 Klagenfurt am Worthersee

Áo

bottom of page