top of page
SEA-ABT.jpg

Đông Nam Á - Academy Bevaerage Technology

sg 2021.jpg

Tiếp xúc

Trang mạng

Người liên hệ: 

Tiến sĩ Gerhard Schleining

Email: 

gehard.schleining@gmail.com

c/o Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm
Muthgasse 18
1190 Viên, Áo

Sự mô tả

SEA-ABT là một hiệp hội phi lợi nhuận và nhằm mục đích:

- hỗ trợ giáo dục và đào tạo các kỹ sư công nghệ nước giải khát ở Đông Nam Á,

- để hỗ trợ thực hiện các dự án giáo dục và nghiên cứu đào tạo,

- để thúc đẩy sự hợp tác bền vững của các chuyên gia và giảng viên trong lĩnh vực công nghệ đồ uống giữa Áo,       Châu Âu và Đông Nam Á   Á,

- thúc đẩy việc duy trì Học viện SEA-ABT và bảo quản, bảo trì và phát triển hơn nữa các tài liệu và thiết bị giảng dạy.

bottom of page