top of page
Logo_ThaiNguyen.jpg

đại học thái nguyên

đại học thái nguyên

Phường Tân Thịnh, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Huong_Picture.png

Người liên hệ: TS Đặng Thị Thanh Hương

Email: huongdtt@tnu.edu.vn

Tiếp xúc

Trang mạng
bottom of page