top of page

sơ ri

Gói công việc 1

WP1 - LỰA CHỌN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khoảng thời gian:15.11.2020- 14.03.2022  

 

Tổ chức lãnh đạo:Thai Nguyen University - TNU          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Lựa chọn và thông số kỹ thuật:

Gói công việc này nhằm mục đích chuyển kiến thức và hiểu biết sâu sắc cũng như các vấn đề được xác định từ giai đoạn tiền dự án vào dự án. Nó đòi hỏi phải trình bày chi tiết các phương pháp sư phạm và công cụ đào tạo cho giáo viên, giảng viên và các bên liên quan ở Việt Nam và Thái Lan. Gói công việc cũng thiết lập việc xây dựng và chuẩn bị thông tin chi tiết hơn cho các WP phát triển khác nhau 2, 3, 4 và 5. Cùng với WP1, cũng sẽ có sự phát triển các công việc chi tiết dựa trên kế hoạch công việc đã được phê duyệt.

bottom of page