top of page
Logo_Kozminski.jpg

Đại học Kozminski

Đại học Kozminski

Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa, Ba Lan

marcin large Daft.jpg

Người liên hệ: 

Email: 

Tiếp xúc

Trang mạng

Sự mô tả

Đại học Kozminski là cơ sở giáo dục đại học định hướng kinh doanh cung cấp nhiều chương trình giáo dục đa dạng, nắm giữ toàn quyền học thuật và được coi là trường kinh doanh tốt nhất ở Trung và Đông Âu theo xếp hạng của “Financial Times”. Chúng tôi cũng tự hào vì đã đạt được ba chứng nhận quốc tế uy tín: AACSB, EQUIS và AMBA, chỉ được tổ chức bởi 100 trường kinh doanh trên toàn thế giới.
Đại học Kozminski được thành lập vào năm 1993. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập lâu đời nhất ở Ba Lan. Sinh viên đại học, sau đại học và tiến sĩ cũng như những người tham gia các chương trình sau đại học và MBA đang theo học tại KU chiếm tổng số 9.000 người. Số lượng sinh viên tốt nghiệp KU hiện nay là hơn 50.000.

bottom of page