top of page

Sự mô tả

TÌNH HÌNH:

Tình hình ban đầu cho dự án của chúng tôi:

 •      Về nội dung đào tạo cụ thể (ví dụ: các chủ đề liên quan đến thực phẩm và đồ uống), phần lớn đã được thực hiện và tài trợ ở Đông Nam Bộ Châu Á thông qua các dự án trước đó (SEA-ABT, ASIFOOD).

 •     Việc tạo nội dung và đào tạo thêm không còn là ưu tiên nữa, một tập đoàn có thể xây dựng dựa trên đào tạo đã tạo và thiết bị đã cài đặt.

 

 •      Tuy nhiên, cần phải cải thiện các phương pháp sư phạm:

o Giáo viên báo cáo về việc thiếu tài nguyên giảng dạy và các vấn đề trong việc triển khai các chiến lược giảng dạy mới

o Giáo viên là thành phần quan trọng trong việc tìm kiếm chất lượng giáo dục

o Đào tạo giáo viên tiền công vụ và tại chức thực sự cần thiết trong chương trình đào tạo giáo viên

o Cần có các phương pháp đào tạo mới về phương pháp tham gia và phản xạ cho giáo viên và giảng viên

o Cần có sự tham gia và đánh giá của CNTT và các công cụ kỹ thuật số mới

Mục tiêu TỔNG THỂ/ CHIẾN LƯỢC của dự án INCREASE:

 •      Hiện đại hóa và cập nhật bền vững năng lực đào tạo sư phạm và giảng dạy của giáo viên và giảng viên ở Thái Lan và Việt Nam (ví dụ về lĩnh vực chuyên đề được lựa chọn)

 •      Đào tạo giáo viên hàn lâm và giảng viên phi hàn lâm được đào tạo sư phạm đầy đủ ở các cấp độ khác nhau

 •      Để sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho thị trường việc làm với tư cách là nhân viên học thuật tương lai trong các lĩnh vực liên quan đến khách sạn

 •      Dựa trên nhu cầu của các nhóm chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực thực phẩm

 •      Cung cấp cho nhân viên công ty phi học thuật hiện tại và tương lai chương trình đào tạo theo nhu cầu được tối ưu hóa về mặt giáo khoa

 •      Cải thiện giao tiếp nội dung cụ thể của ngành

 •      Đóng góp cho SDGs

MỤC TIÊU CỤ THỂ:

 •      Phát triển và giới thiệu các khóa học mới về phương pháp và công cụ có sự tham gia và phản xạ dành cho giáo viên và giảng viên_cc781905cf-bb55-cc781905-bbd58_cc781905-bbd58_cc781905-bbd58_cc781905-bbd58_cc781905-cf58d  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d      như đào tạo trước khi nhập ngũ và tại chức và ở các cấp độ khác nhau (học thuật và không học thuật)

 •      Đánh giá và cải thiện các khóa đào tạo liên quan đến lĩnh vực hiện tại bằng các phương pháp tiếp cận mới

 •      Xây dựng hướng dẫn áp dụng giáo dục mới

 •      Thực hành đào tạo giảng viên và đào tạo giáo viên:

o Với các công cụ và cách tiếp cận mới

o Về cách sử dụng các công cụ mới

o Trở thành người đánh giá các phương pháp phản ánh

 

 •      Xây dựng đề án cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ứng dụng phương pháp sư phạm trong xây dựng khóa học

 •      Xây dựng chứng chỉ ứng dụng các công cụ CNTT-TT hiện đại     Introduce new innovative trainings tools    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     bao gồm các trò chơi nghiêm túc, lớp học ảo và các ứng dụng trò chơi hóa khác

 •      Phát triển một phương pháp đảm bảo khả năng tái tạo và thích ứng dễ dàng với các lĩnh vực và nội dung khác để tối đa hóa tác động của chúng

 •      Phát triển “nhà để xe truyền cảm hứng” như một khung bền vững cho sự hợp tác và các khóa đào tạo được thiết lập

VA CHẠM:

 •      Nâng cao tay nghề của đội ngũ giáo viên, tập huấn viên hiện tại và tương lai

 •      Tác động lớn hơn và được cải thiện của nội dung được giảng dạy

 •      Nhu cầu đào tạo của ngành có thể được đáp ứng tốt hơn

Đặc biệt:

 •      Sử dụng nội dung đào tạo từ SEA-ABT và có thể cả Asifood

 •      Sử dụng thiết bị

 •      Chula (có trung tâm đào tạo có chỗ ở qua đêm, sữa, nước trái cây, bao bì)

 •      Nhu cầu tại một số khu vực kinh tế nhất định

NHÓM MỤC TIÊU:

 •      Teachers

 •      Coaches

 •      Trainers

 •      Students

 •      Employees

 •      Apprentices

 •      Managers

 •      Population

bottom of page