top of page
Logo_Thespsatri.jpg

Đại học Thepsatri Rajabhat

Contact Thepsatri.png

Tiếp xúc

Trang mạng

Người liên hệ: 

Hỗ trợ GS.TS Kanya Kongsoongnoen

Email: 

kanya.k@lawsri.tru.ac.th

Đại học Thepsatri Rajabhat

321 Narai Maharat Rd., Talay Chubsorn Sub District, Muang District, Lop Buri, Thái Lan

Sự mô tả

Đại học Thepsatri Rajabhat (TRU) được thành lập năm 1920 với tiền thân là một trường tiểu học, với tên gọi Lawasri School. Nó trở thành trường cao đẳng sư phạm đầu tiên ở Lop Buri, chủ yếu tập trung vào giáo dục đào tạo giáo viên và cấp bằng đại học. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1992, tên mới "Học viện Thepsatri Rajabhat" đã được Vua Bhumibol Adulyadej ban cho, và do Đạo luật Đại học Rajabhat, nó đã trở thành Đại học Thepsatri Rajabhat kể từ tháng 6 năm 2004. 

Dưới sự giám sát của Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới, TRU là một trường đại học địa phương nằm ở khu vực trung tâm phía trên của Thái Lan với khoảng 10.000 sinh viên, 300 giảng viên và 399 nhân viên hỗ trợ. Cơ cấu quản lý của trường đại học bao gồm sáu khoa, bốn văn phòng chính và một Trường Trình diễn. Theo Đạo luật Rajabhat, TRU có một số nhiệm vụ chính về phát triển địa phương, nhấn mạnh vào phục vụ học tập, nghiên cứu & phát triển, văn hóa & trí tuệ địa phương thúc đẩy và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương tại các khu vực dịch vụ ở tỉnh Lop Buri, tỉnh Saraburi và tỉnh Sing Buri cũng như các khu vực khác được giao. 

bottom of page